Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Triệt sản chó mèo tại Bệnh viện thú y Quận 9

Hiện nay gia đình nuôi chó mèo rất phổ biến, tuy nhiên vì nhiều lý do mà người nuôi không muốn sinh sản/giao phối, vì vậy cần triệt sản (ch...

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Phối giống chó rottweiler thuần chủng(chó rốt, chó rotti)

1. Chó rottweiler thuần chủng - Rottweiler là giống chó Đức được đánh giá thông minh và khỏe mạnh thường được huấn luyện thành chó nghi...